Fra Jokkmokks Tenn

For mer enn tusen år siden begynte samene å forme sine smykker og bruksgjenstander i  tinn. Jokkmokks Tenn har arbeidet videre med tinnarbeidstradisjonene, og  tatt vare på de klassiske formene og utsmykkingen. Tegnene og ornamenteringer har sine røtter i den samiske mytologien og religionen.

Runebommen

Noaidi’en brukte runebommen for å oppnå kontakt med åndeverdenen. Runebommen var dekorert med figurer og guder. Når noaidi plasserte en ring på runebommen, og trommet med en hammer av reinhorn ville ringens bevegelser mellom figurene forklare åndenes vilje.

Rein

Til pynt og nytte.