Runebommen

Noaidi’en brukte runebommen for å oppnå kontakt med åndeverdenen. Runebommen var dekorert med figurer og guder. Når noaidi plasserte en ring på runebommen, og trommet med en hammer av reinhorn ville ringens bevegelser mellom figurene forklare åndenes vilje.

Rein

Til pynt og nytte.