Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Beaivvi bártnit» av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønn og månens datter. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen blå. Flagget har de samiske fargene: rødt, grønt, gult og blått.
                                                                            Kilde: Sametinget.no

De samiske flaggdagene i Norden er

6. februar - Sámi álbmotbeaivi - Samefolkets dag. Dagen er en offisiell flaggdag i Norge, Sverige og Finland.
2. mars - Sametinget i Finland ble åpnet i 1996.
25. mars - Marias budskapsdag, en tradisjonell samisk merkedag.
24. juni - Sankthansdagen.
9. august – FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger.
15. august – Dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986.
18. august – Samerådet ble stiftet i 1956.
26. august – Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993.
9. oktober – Det første sametinget i Norge ble åpnet i 1989.
9. november – Sameparlamentet i Finland ble opprettet i 1973.