Mu Biibbalgirji - nordsamisk - bok

Illustrerte bibelfortellinger

  • Artnr: 3120
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Boka inneholder 16 korte bibelfortellinger med en illustrasjon, en sang og en bønn til hver. Bakerst i boka finner vi Fadervår, et bordvers og en aftenbønn.
Tekst på nordsamisk.
72 sider.