Naturen leger - Guvhlláruššan

Aage Solbakk - Guvhlláruššan - en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon

  • Artnr: 7320
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinsk tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen, er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin, gjort av Just Qvigstad (1901, 1932) og Adolf Steen (1961). En nyttig kilde har også vært Norsk folkemedisin (1996), skrevet av legen Per Holck.

Ut fra disse kildene kan man slutte at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere.

Hefte
38 sider
Utgitt av ČálliidLágádus