Sara Marit Gaup "Vuoinnalas lavlagat I"

Tradisjonelle åndelige sanger

  • Artnr: 7230
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

"Åndelige sanger/ salmer er en arv fra mine foreldre og vi sang salmer hver dag i vårt barndomshjem. Derfor ligger disse sangene mitt hjerte nærmest blant alle vakre melodier og sanger som finnes i denne verden." sier Sara Marit Gaup. Dette er hennes første CD med åndelige sanger.

Helt siden samene ble læstadianisert på 1800-tallet og opp til nyere tid, har den religiøse åndelige sangen innehatt en sentral posisjon i de nordlige samiske områdene. Hovedparten av salmene er hentet fra samlinga "Vuoinalas Lavllagak", en bok fra begynnelsen av 1900-tallet som i dag benyttes av læstadianske menigheter.
Melodiene kommer fra norske og finske salmebøker. Det finnes lokale varianter i valg av melodier, der mye melodisk materiale kommer fra kvenske (finske), svenske og norske folketoner. Noen sanger er hentet fra "Sion lavlagirje".